பிரபலம்

பாரிஸ் ஹில்டன் உண்மையில் தனது மாளிகையின் கதவுகளைத் திறக்காமல் விட்டுவிட்டாரா?